fot. 110130-6528 (785×708) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swA_1
młoda roślina
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski