fot. 110130-6555_v3A (874×692) — copyright © by Marek Snowarski
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Plantago intermedia (babka wielonasienna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski