znalezisko 20100000.swL_6.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska) (leg. det. Marek Snowarski)
101204-5793all
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
101210-5927all
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
101210-5928all
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka; swL_6B
110107-6302all
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina w formie różyczki liściowej