znalezisko 20100000.swM_8.10 - Conyza canadensis (konyza kanadyjska) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
rośliny wyrosłe w fitotronie na próbce gleby z ugoru
101204-5800
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
101206-5865
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
siewka
110108-6321
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)
młoda roślina