fot. 110611-0129 (752×563) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110611-6
pień
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Quercus cerris (dąb burgundzki)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.06.2011, Siechnice k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski