fot. 110629-1635_v2 (651×737) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110629-14 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium arvense (ostrożeń polny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.06.2011, Wrocław, ul. Wojska Polskiego
copyright © by Marek Snowarski