fot. 110918-6351 (497×861) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110918-2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva neglecta (ślaz zaniedbany)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce; 18.09.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski