fot. 111006-6897_v2A (642×1163) — copyright © by Marek Snowarski
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 5.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.10.2011, Jankowa Żagańska, stacja kolejowa
copyright © by Marek Snowarski