fot. 111012-7044_v2 (835×681) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 111012-2c 3D anaglif jak oglądać 3D
okrywa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erigeron annuus ssp. septentrionalis (przymiotno białe północne)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.10.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski