fot. 111022-7263 — copyright © by Marek Snowarski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer monspessulanum (klon francuski)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.10.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Marek Snowarski

« Acer monspessulanum (klon francuski)