fot. 120623-9522_v2 (581×578) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-K91_12
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2012, ogród
copyright © by Marek Snowarski