fot. 120801-0759S — copyright © by Marek Snowarski
normalna3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Oxalis repens (szczawik płożący się)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

przylistki; w górze prostopadle ucięte
01.08.2012, Wrocław, ogród · copyright © by Marek Snowarski