fot. 121128-1635_v3 — copyright © by Marek Snowarski
3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corispermum leptopterum (wrzosowiec cienkoskrzydełkowy)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2012, Stacja Benzynowo, ok. Borek k. Szubina · copyright © by Marek Snowarski