fot. 130417-2656_v2 (782×711) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 130417-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erophila verna (wiosnówka pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.04.2013
copyright © by Marek Snowarski