fot. 150328-6256 (403×820) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 150328-5 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pinus peuce (sosna rumelijska)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.03.2015, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Marek Snowarski