fot. 150501-6484 (865×549) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 150501-5 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.05.2015, Pogórze Przemyskie
copyright © by Marek Snowarski