fot. ANDCardamine_amara-ssp.opizii.16.07.2004.2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cardamine amara ssp. opizii (rzeżucha gorzka Opiza)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2004, Dolina Suchej Wody, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda