takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cardamine amara L. ssp. opizii (J. Presl et C. Presl) Čelak.

rzeżucha gorzka Opiza
Cardamine amara L. ssp. opizii (J. Presl) Čelak. · Cardamine opizii J. Presl et C. Presl
na stronie — występowanie