takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cardamine amara L. ssp. amara

rzeżucha gorzka typowa
Cardamine amara s.str. L.
na stronie — znaleziska
Cardamine amara ssp. amara (rzeżucha gorzka typowa)
27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski XL
Cardamine amara ssp. amara (rzeżucha gorzka typowa)
Cardamine amara ssp. amara (rzeżucha gorzka typowa)
Cardamine amara (rzeżucha gorzka)
Cardamine amara ssp. amara (rzeżucha gorzka typowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020427.5.02 - Cardamine amara ssp. amara (rzeżucha gorzka typowa); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020427-5
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #4
znalezisko 20090425.1.pkob - Cardamine amara (rzeżucha gorzka); ok. Świbnej, woj. lubuskie
pkob.090425-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Świbnej, woj. lubuskie/ #1