fot. ANDCarduus_glaucus.17.07.2006.2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carduus glaucus (oset siny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.07.2006, Dolina Jaworzynki, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda