fot. and-ANDTraunsteinera_globosa.08.07.2009.1 (545×2353) — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 10.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Traunsteinera globosa (storczyca kulista)

on This page when logged in
you will see 10.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.07.2009, Tatry
copyright © by Anna Nowak-Dańda