znalezisko 20090502.2.and - Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego) (leg. det. Anna Nowak-Dańda)
ANDCardamine_dentata.02.05.2009.5
Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego)
ANDCardamine_dentata.02.05.2009.6
Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego)