znalezisko 20090502.2.and - Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego) (leg. det. Anna Nowak-Dańda)

ANDCardamine_dentata.02.05.2009.5

Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego)

ANDCardamine_dentata.02.05.2009.6

Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego)