takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cardamine matthioli Moretti in Comolli

rzeżucha Matthiolego
Cardamine pratensis L. ssp. matthioli (Moretti) Nyman
na stronie — znaleziska