takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cardamine dentata Schult.

rzeżucha bagienna
Cardamine palustris (Wimm. et Grab.) Peterm. · Cardamine pratensis L. ssp. dentata (Schult.) Čelak. · Cardamine pratensis L. ssp. palustris (Wimm. et Grab.) Janch.