fot. paul-2001-0335_W_Paul (457×835) — copyright © by Wojciech Paul
dolne liście łodygowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cardamine matthioli (rzeżucha Matthiolego)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2001, ok. Medyki k. Przemyśla
copyright © by Wojciech Paul