fot. apliszko-Verbascum_x_semialbum_-_liscie_2 — copyright © by Artur Pliszko
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Verbascum ×semialbum

on This page when logged in
you will see 6.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.07.2016, Szafranki (Pojezierze Zachodniosuwalskie) · copyright © by Artur Pliszko

« Verbascum ×semialbum