fot. bg-2005_7-Astrantia_major (409×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Astrantia major

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2005, rez. „Wąwóz Siedmiecki”, G. Kaczawskie
copyright © by Błażej Gierczyk