fot. bg-2005_89-Centaurea_kotschyana_3 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.08.2005, Bukowe Berdo, Bieszczady · copyright © by Błażej Gierczyk