fot. bg-200803-Gagea_lutea2 (753×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gagea lutea (złoć żółta)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.03.2008, Radojewo k. Poznania
copyright © by Błażej Gierczyk