fot. bg-200804-Lithospermum_arvensis4 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lithospermum arvense (nawrot polny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty
13.04.2008, E od Jabłonnej · copyright © by Błażej Gierczyk