fot. bg-Asplenium_viride_1 (585×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asplenium viride (zanokcica zielona)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.09.2004, Bieszczady, Bukowe Berdo
copyright © by Błażej Gierczyk