fot. bg-Gagea_minima_8 — copyright © by Błażej Gierczyk
space
Gagea minima
space
18.04.2005, cmentarz w Strzelnie · copyright © by Błażej Gierczyk