fot. bg-Rosa_dumalis_a_11 (880×505) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rosa dumalis (róża sina)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.06.2006, między Starym Gołębinem a Turwią, pobocze drogi
copyright © by Błażej Gierczyk