fot. bg-Senecio_macrophyllus1-070805 (713×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
liście odziomkowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma
copyright © by Błażej Gierczyk