fot. bg-Senecio_macrophyllus8-070805 (787×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma
copyright © by Błażej Gierczyk