fot. bg-Veratrum_nigrum8_3 (527×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiatostan - zbliżenie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Veratrum nigrum (ciemiężyca czarna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa
copyright © by Błażej Gierczyk