fot. bl-Acer_griseum_2001_10____Rogow_Arboretum_F176a_35 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer griseum (klon strzępiastokory)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2001, Arboretum Rogów · copyright © by Barbara Łotocka