fot. bl-Allium-sphaerocephalon-100712-OB-PAN-500 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Allium sphaerocephalon (czosnek główkowaty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka