fot. bl-Carum-carvi-110419-OB-UW-167 (884×822) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carum carvi (kminek zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka