fot. bl-Cirsium-acaule-100925-OB-UW-767 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka