fot. bl-F251_1000015 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer tataricum (klon tatarski)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

fragment pękniętej rozłupni, widoczny karpofor
05.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka