fot. bl-F251_1000015 (564×400) — copyright © by Barbara Łotocka
fragment pękniętej rozłupni, widoczny karpofor
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer tataricum (klon tatarski)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka