fot. bl-F261_1030001 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer tataricum (klon tatarski)

on This page when logged in
you will see 1.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pąk wierzchołkowy długopędu, przekrój poprzeczny
05.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka