fot. bl-F261_1030007 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer tataricum (klon tatarski)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

łodyga, przekrój poprzeczny
05.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka