fot. bl-F261_1030013 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

blizna liściowa ścięta stycznie – widać włoski
05.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka