fot. bl-F261_1030021 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

łodyga przełupana podłużnie, rdzeń
05.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka