fot. bl-F261_1030027 (538×500) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.040205-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

łodyga, przekrój poprzeczny; 05.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka