fot. bl-F261_1030031 (371×541) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.040205-2
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

przekrój podłużny pędu z cierniem, widoczne „wejście” tkanek przewodzących do ciernia; 05.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka