fot. bl-F293_1010019 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lunaria annua (miesiącznica roczna)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

przegroda fałszywa
10.05.2003 copyright © by Barbara Łotocka