fot. bl-F315-F1040015 (717×536) — copyright © by Barbara Łotocka
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nigella damascena (czarnuszka damasceńska)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.06.2005
copyright © by Barbara Łotocka