fot. bl-Pulmonaria-obscura-100525-OB-PAN-345 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka